CannaBuddy Delta-8 / Delta-9 Mixed Fruit Snacks (225 mg Total Delta-8-THC + 225 mg Total Delta-9-THC)

$29.95

Contains 15 pieces, each containing 15 mg of Delta-8 THC & 15 mg of Delta-9-THC